«Tenk på Ham hvor du enn ferdes, så gjør Han stiene dine jevne.»Ord. 3,6

Corona – Status

Norge åpner mer og mer opp for normal aktivitet. Med en del ekstra tiltak kunne vi nok innenfor gjeldende anbefalinger startet opp en del av aktivitetene på Berøa. Styret har etter samråd med fagfolk kommet frem til at vi ønsker benytte oss av føre-var-prinsippet. Det blir derfor ingen vanlig aktivitet på Berøa før tidligst etter sommeren. Vi forsetter med møter og samlinger på nett.

Investering i videosystem

Det har i det siste vært jobbet med å komme frem til en permanent teknisk løsning for video-overføring av møter fra Berøa. Dette har blitt særlig aktuelt nå som vi ikke har anledning til å samles på huset til møter. Det er også behov for en bedre løsning for overføring av video til andre rom på huset f.eks. ved store arrangement som begravelser.

Flere nyheter | RSS

Abonnér | Vis hele kalenderen

Nyhetsbrev

Skriv inn epost-adressen din for å abonnere:

Berøa's kontonummer finner du her                                     

En fin samling bibeltimer finner du på

  

Ta kontakt dersom du ønsker å motta SMS når det skjer noe på Berøa (tjenesten er gratis).

PSWinCom er leverandør av SMS-tjenester