«For Menneskesønnen er kommet for å søke å frelse det som var fortapt.»Luk 19,10