«Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige»Åp. 1:8