«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Den største skatten!

Av Jakob Bårdsen

Her i menigheten Berøa synger vi en barnesang som går slik: Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget ord, det er den store skatten. Les din bibel, let i ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus kan himmelens rike bli ditt. Den skatten som vi her synger om er Jesus vår frelser. Jesu frelse blir gitt oss i gave. Vi sier at vi er frelst av nåde ved tro! I Ef 2,8-10 kommer dette klart frem, det står: For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Det er betryggende å vite at frelsen i Kristus Jesus er en gave til oss, det er den store skatten. Dette står også helt klart skrevet mange andre steder i bibelen, i Rom 10, 9+17: For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Hele nøkkelen til frelsen er da å høre evangeliet om Jesus og tro på dette. I Rom 1, 16 står skrevet: for evangeliet er Guds kraft til frelse, for hver den som tror.

Denne skatten er det evige liv sammen med Jesus i Himmelen, i Johs 17,3 står skrevet: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Har du funnet denne store skatten vi synger om, husk at det er Guds gave til akkurat deg.

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg.

 

Ha en flott uke og husk at Jesus elsker deg