«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Det eneste håp som jeg eier!

Av Jakob Bårdsen

Jeg har alltid vært opptatt av kristne sanger og alltid likt mange forskjellige typer sang og musikk. Det   som har fanget min oppmerksomhet i kristne sanger er alle de forskjellige tekstene, og hva var bakgrunnen til at forfatteren skrev nettopp denne teksten. I noen sangtekster stiller forfatteren først et spørsmål og kommer deretter med svaret. Den sangen jeg tenker på i dag er nettopp en slik tekst.

Det er sangen «Sjelen den trenger til hvile» skrevet av Øyvind Fragell. Den går slik:

Sjelen den trenger til hvile. Hva kan vel bringe den ro? Skal jeg kun frykte og tvile?

Nei, jeg på Jesus vil tro! Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, å, Jesus i deg.

Jeg bringes til ro ved enkelt å tro, at du døde på korset for meg.

 

Det er skrevet mye i bibelen om Kristus vårt håp, her et lite utvalg fra 1. Peters brev kap. 1. Vers 3-4: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene.

Vers 21: Ved ham er dere kommet til å tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.

I dagens samfunn med høye krav og forventninger er det lett og bli både engstelig og bekymret. I salme 23 står så fint i vers 2 «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann» Det er bare hos Jesus vi kan finne sann hvile, det eneste håp som vi eier.

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg.