«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Du får koma til Jesus

Av Jakob Bårdsen

Vår alles kjære Trygve Bjerkreim har skrevet mange flotte og gripende kristne tekster. En av mine favoritter, iblant mange, er denne «Du får koma til Jesus». Denne sangen beskriver på en flott måte hvordan vårt Gudsforhold kan være i forskjellige faser i livet. Hør hva vers 3 i denne sangen sier: «Du får koma til Jesus når gale det gjekk, Du får koma for tusende gong. Han vil reisa deg opp, han vil gle deg igjen, han vil fylla ditt hjarta med song». En stor fare for alle mennesker er å se mer på det livet som ligger bak seg og lar dette påvirke for mye det livet som ligger foran seg. Med dette mener jeg at vi som mennesker har så lett for å rette fokus på våre nederlag. Vi retter fokus mot våre feil og mangler, og lar dette påvirke livet vårt videre. Resultatet blir at vi føler vår egen rettferdighet fordømmer oss og vi glemmer å rette fokus mot Jesus.  Vi kan bare tenke oss hva David følte da han skrev salme 51, vers 13-14: «Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din hellige ånd fra meg! Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!»

Her hadde David hatt et stort nederlag hvor han hadde latt Uria drepe og hadde vært utro med Urias kone Batseba, men hør hva han sier i en senere salme 103, 10-14: «Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn. Forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.» Vi kan med frimodighet lese Rom 8, 1 som sier: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» Og husk at det står skrevet i 1. Joh. 3, 20 «For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.» Vend blikket mot Jesu fullbrakte verk på Golgata kors og ikke ha fokus på dine tidligere nederlag.

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg. Du får koma til Jesus når gale det gjekk!