«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

Himmelens lys på livets sti

Av Jakob Bårdsen

Det er en kjent sang i sangboken Schibboleth som begynner slik «Da Jesus satte sjelen fri brøt himmelens lys på livets sti». Men hva mener sangeren her med «livets lys». Vi som er kristne tenker på Jesus selv som livets lys. Det står i bibelen i Johs kap. 1 vers 9 at: «Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med og komme til verden.» Det vises her til Jesu fødsel.

Og hva menes med at «Jesus satte sjelen fri»? I bibelen sies det i Gal kap. 4 vers 4-5: « Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Dette betyr at Gud sendte sin sønn Jesus til verden for å sone vår synd på Golgata kors. Han betalte vår skyld å kjøpte oss fri. Om vi tror på dette som Jesus gjorde for oss, da har vi barnekår. Barnekår betyr at vi blir Guds arvinger og blir regnet som rettferdige i Jesu blod og er Guds barn.

Det står fint skrevet i Johs kap 8 vers 12: «Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Tenk så flott at den som vandrer sammen med Jesus har lyset med seg i hjertet. Ef kap 5 vers 8 sier: «Dere selv var jo engang i mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet»

Det er når Jesus får sette oss fri at lyset bryter frem på livets sti.

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg.