«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Kjærlighet fra Gud

Av Jakob Bårdsen

Da jeg og min kone i 1992 skulle gifte oss hadde vi vielsen i Ferkingstad kirke og Presten var Finnleiv Haga. Han begynte denne seremonien med å synge sangen «Kjærlighet fra Gud.» Hans tale var utfra vers 1 i denne sangen, som går slik:

Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, I dens dype grunn gjemmes livets edelsten.

Presten hadde da fokus på hva som var kilden til denne kjærligheten fra Gud og hvilken livets edelsten vi sang om. Det står fint skrevet i salme 36, 10-11: «For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet». Denne «livets kilde» eller «livets edelsten» er omtalt gjennom hele bibelen, det er vår frelser Jesus Kristus!

I 1. Joh. brev kap.3 ,1 står det skrevet: «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi». Kap.4, 9-10 forsetter slik: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder».

Tenk at Gud sendte sin Sønn til verden for å sone våre synder og vi kan ta imot Guds kjærlighet i tro! Ef 2, 4-5 sier: «Men Gud som, er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.» vers 8 forsetter slik: «For av nåde er dere frelst, ved tro Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave». Denne kjærligheten som Gud har vist oss, at frelsen er en gave i Kristus Jesus, dette er livets edelsten. Guds gave til akkurat deg J

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg. Det er kjærlighet fra Gud.