«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Med målet i sikte!

Av Jakob Bårdsen

En kjent sang i kristne kretser heter «Jeg begynner om igjen». Denne sangen taler sitt budskap til oss alle. Av og til er livet vårt gått litt i lås og vi trenger å begynne om igjen. Tenk at Jesus bare står og venter på at vi skal begynne om igjen. Denne sangen er skrevet utfra lignelsen om pottemakeren og leiren, som står skrevet om i Jeremia kap 18 vers 1-11. I gammel tid satt pottemakeren ved dreieskiven og formet leire, han laget kopper og kar til bruk i hjemmet. Denne beretningen står også henvist til i Rom kap 9 og vers 21: «Eller har ikke pottemakeren makt over leirens han av samme leire kan lage et kar til ære og et annet til mindre ære?» Når vi har feilet og livet er vanskelig, så står Jesus klar ved dreieskiven og vil av samme leire lage et annet kar, han vil forme oss på ny.

Denne flotte sangen som jeg nevnte begynner slik:

«Har jeg sagt deg Mester hva jeg mistet, den gang jeg gikk bort fra korsets vei!» og koret forsetter så flott «Jeg begynner om igjen, jeg begynner om igjen, på min pilgrimsferd mot himmelen. Her er læret i din hånd, form o Jesus ved din ånd. Jeg begynner, begynner om igjen.

Det er skrevet ofte i bibelen om nye begynnelser og om «sånne som oss». Vi trenger å se at Jesus elsker oss på tross av våre nederlag, vi trenger og ha målet i sikte. Vi må se vårt liv i lys av Golgata kors. Jesu død for oss på Golgata, betalte for våre nederlag og alt vi behøver er å tro på Jesus som vår frelser. Et fint vers i denne forbindelse er dette som står i Fil kap 3 vers 14: «Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus». I Hebr kap 12 vers 1-2 står «..og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus.

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg.

Ha målet i sikte.