«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Vær ikke bekymret!

Av Jakob Bårdsen

Dette uttrykket er brukt veldig ofte i bibelen. Kanskje grunnen til det er at det er en vanlig grøft og falle ned i. Noen av oss er kanskje blitt veldig gode på å være bekymret og kan nesten si at vi er blitt spesialister i bekymring. Jeg pleier å se på bekymring på denne måten: En bekymring for dagen i morgen, kan ikke påvirke dagen i morgen. Men derimot vil min bekymring for dagen i morgen stjele styrken ut av dagen i dag. Vår bekymring kan gjøre livet vårt fullt av bitterhet og stjele all vår glede. Charles Swindoll sier det så fint om resultatet av vår bekymring, han sammenligner det med en som drikker gift og håper hans fiende blir skadet.

Bibelen derimot har den rette medisin for vår bekymring. Her er noen få bibelvers som taler om dette: Fil 4, 6-7 sier «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus» Matt 12, 28 sier «Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» 1. Pet 5, 7 sier «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.»

For at Guds fred skal fylle vårt hjerte må vi være Guds barn, vi må tro på Jesus som vår frelser. Det står i Johs 6, 47 «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv! Johs 14, 27 sier «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke». Ef 2, 14 sier faktisk at «Han er vår fred……» Matt 6, 34 sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage»

Jeg begynte mine bibelsitater i Filipperbrevet 4,og vil også avslutte med et vers fra samme kapittel: Fil 4, 4 «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg.