«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

VIL DU TIL HIMMELEN?

Av Jakob Bårdsen

Året er 1985 og en stor aksjon mot rus går over hele landet vårt. En som heter Leif Holstad reiser rundt på landets ungdomsskoler og holder foredrag å driver forebyggende arbeid mot narkotika. Denne aksjonen blir på folkemunne kalt for Marita-aksjonen. Den blir kalt dette på grunn av kjenningsmelodien til aksjonen som er sangen «Farvel Marita», sunget av artisten Hans Inge Fagervik. Denne sangen blir en nasjonal hit og blir hyppig spilt i radioen. Hans Inge Fagervik, som på denne tiden er en kjent kristen artist, har mange kristne sanger med veldig klart budskap. En av disse sangene er denne: «Vil du til himmelen», teksten går videre, «da må du gå veien som fører dit». Dette er et veldig klart budskap, vil du til himlen må du gå veien som fører dit.
I bibelen er dette budskapet helt klart og tydelig, Jesus sier i Johs 14.6
«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
Jesus sier her om seg selv at han er veien til himlen og at de som vil komme til Faderen må gå veien om Jesus, vi som er kristne kaller dette for «frelsens vei», men hva mener vi med dette? I bibelen er dette beskrevet som evangeliet om Jesus. I Romerbrevet kap.1 og vers 16 står dette klart: «For evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror». I Johs 1.12 står dette: « Alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».
I Johs 5.24 er det skrevet: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.»
Husk at Gud elsket oss alle så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for å frelse oss. Jesus måtte dø på et kors for å kjøpe deg fri. Jesus elsker akkurat deg. Hvis du vil til himlen så må du gå veien som fører dit.

 Ha en flott uke og husk at Jesus elsker akkurat deg. 