«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

17. mai-møte for hele familien

18:00
Magne Austneberg
Lovsangsgjengen deltar med sang for små og store