«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

17. mai-møte for hele familien

18:00
Magne Austneberg
Lovsangsgjengen deltar med sang for små og store