«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

Siste nytt fra Berøa

Sommermøter på Berøa

Hjertelig velkommen til sommermøter på Berøa hver tirsdag kl. 19:30 i hele sommer, med bibelundervisning, ordet fritt og bønn.

Linker til nettmøter

Det er nå mulig å gå inn på møtet i kalenderen og klikke på linken som ligger der (se med gult på bildet nedenfor). I tillegg finner du link på infoskjerm, facebook og SMS.

Corona – Status

Norge åpner mer og mer opp for normal aktivitet. Med en del ekstra tiltak kunne vi nok innenfor gjeldende anbefalinger startet opp en del av aktivitetene på Berøa. Styret har etter samråd med fagfolk kommet frem til at vi ønsker benytte oss av føre-var-prinsippet. Det blir derfor ingen vanlig aktivitet på Berøa før tidligst etter sommeren. Vi forsetter med møter og samlinger på nett.
Flere sider »