«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

"Det e snakk om julefred i ordets rette forstand..."

Det ble virkelig en varm julekonsert fyllt med julefred på Berøa. Rose på fløyte / vokal og Duvald på vokal / piano formidlet budskapet om Fredsfyrsten gjennom ulike uttrykk og sjangre for en fullsatt sal.

Hans Petter Tangen var med på piano og var med og gjorde kvelden til en musikalsk nytelse. Bandet som var med bestod av Arild Knutsen (bass), Bent Ole Davidsen (trommer) og Samuel Schjølberg (gitar).

Takk fra Berøa til alle som bidro og til hver og en som kom for å høre på!

Tommy Bårdsen holdt appellen og nedenfor er den gjengitt i sin helhet.

 

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det var mørkt, men Gud sa bli lys. Og det blei lys. Ein fullkommen verden var te. 1. Joh 1,5 seie at Gud e lys, og det er ikkje noge mørke i han. Finns ikkje. 

 

Seinare i skapelsesberetningen kan me lesa at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Den siste prikken øve I-en. Harmoni. Fred. Julefred om du vil. 

 

Alt låg te rette for ein evige glede i paradis, men så gjekk det som det så ofta gjer. Mennesket sådde tvil om det som Gud hadde sagt, verkeligt var sant. Fallet var et faktum. Harmoni blei bytta med skam, gudsfrykten blei te redsel i det de dekka seg te og menneskene la skyld øve på andre. Brått blei fred erstatta med krig, samarbeid med opposisjon 

 

Jakobs brev 2;10: ”For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.” 

 

Paulus fortsette i rom 3,23;”Alle har syndet og mangler Guds ære” 

 

Og det kan virka som det e game over. 

 

Rom 1,18: ”For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet” 

 

Rom 3,10: ”Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste” 

 

Det hadde vore trist om Guds ord ikkje kom lenger enn dette. Men heldigvis for deg og meg finns der meir. Gud har ein plan. 

 

Joh. Evangelium starte med at ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” Ordet, som her e Jesus, har vore te frå evighet.  

 

Profetane gjennom GT peike fram i mot Jesus ved månge anledninger: 

 

Jes 7,14: ”Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi han navnet Immanuel.” (Som betyr ”med oss er Gud”) 

 

Mika 5,1: ”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel.” 

 

Jes. 6,9: 

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig, Far, Fredsfyrste” 

 

Matt 1,22: ”Alt dette skjedde for at det skulle bli som Herren hadde sagt ved profeten: Se jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel” 

 

Kol 2,9 seie: ”For i ham bor hele guddommens fylde legemlig”. 

 

Guds redningsaksjon kom til jord, Gud blei menneske.  

Løysningen på problemet vårt i strid med Gud fekk ein løysning. Jesus kom te jord for våre synder. 

 

Bjerkreim beskrive det som ”Det einaste haldet som held”  

 

Paulus seie i Rom 10,9 at ”Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst” 

 

Det er stadigt snakk om at jul kjeme tidligare for kvart år og vare lenger. Den vare heilt te påske, og månge folk feire god juli midt på sommaren med ribba og det heila. For meg som e glad i julemarsipan ser eg ikkje på det som et stort problem, men det har nok sine ulemper.

 

Frå spøk te alvor; jul for oss e heilt avgjerande, og e absolutt noge me bør feira heila året. Det at Gud kom te oss med fred og frihet sånn at me kan få ta i mot har me lov te å var glad for. La det nå bli sånn i denne førjulstie at me kan ta det med oss ut og gi glimt av det te dei som me treffe. Det e snakk om julefred i ordets rette forstand her. Me ska få lov å vitna om Den Hellige natt for vel 2000 år si."