«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær»Jes. 55,6

Forsamlings-/samtalemøte

30. november kl. 19:30 er det forsamlingsmøte på Berøa. Styret legger frem resultatet av spørreundersøkelsen, og vi samtaler om denne og om livet i forsamlingen, og om veien videre. Hjertelig velkommen!