«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Investering i videosystem

Det har i det siste vært jobbet med å komme frem til en permanent teknisk løsning for video-overføring av møter fra Berøa. Dette har blitt særlig aktuelt nå som vi ikke har anledning til å samles på huset til møter. Det er også behov for en bedre løsning for overføring av video til andre rom på huset f.eks. ved store arrangement som begravelser.

Vi har lagt vekt på å finne en løsning som vi kan bygge på etter hvert (er fremtidsrettet), som skal være så enkel som mulig å installere og bruke og som skal ha bra kvalitet.
For en del år tilbake vedtok styret å investere i nytt kamera, noe som aldri ble iverksatt.

 

Nå mener styret at det er rett tidspunkt og behov for å gjøre denne investeringen, som vil komme på mellom 80 og 90 000 kroner.


Er det noen som har spørsmål/kommentarer til investeringen, kontakt Ottar Brekkå på tlf. 901 54 998 eller ottar@brekkaa.no.

 

Spørsmål og/eller kommentarer angående den tekniske løsningen som er skissert rettes til Torgeir Rasmussen (tlf. 47 46 81 02 / torgeir_r@hotmail.com) eller Ragnar Langåker (tlf. 488 96 589 / ragnar.langaker@westcon.no).

 

Investeringen omfatter i hovedsak dette:

  • Kraftig PC med monitorer og software for bildemiksing og streaming til nett og kjeller
  • Nettverksbasert hovedkamera med pan/tilt/zoom og videostrøm over NDI og HDMI (for skjerm på galleri)  
  • Kontroller for fjernstyring av pan/tilt/zoom for hovedkamera
  • Ekstra webkamera for å kunne skifte mellom kameravinkler 
  • Oppgradering av nettverket i hovedsal og kjeller med Gbit-switcher for å legge til rette for videostrøm over NDI
  • Lydkort for overføring av kvalitetsmessig lyd fra miksepult til videosending
  • Oppgradering av diverse kabling
  • Oppgradering av EasyWorship for visning av sangtekster på videosending
  • Montering av pult for arbeidsstasjon video siden det ikke er plass ved miksepulten (stenger gjennomgangen mellom søyle og veggen ved hyllene som vist på dette bildet)