«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Møte på nett med Frode Steinkjellå

Søndag 26.04.20 11:00
Sang av Lars Bårdsen