«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Møte på nett med Helge Tønnes Langåker

Søndag 10.05.20 19:30
Sang av Ester Mannes