«Det er et troverdig ord, fullt verdt og motta : Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største»1.Tim 1,15

Saker og forespørsler til Styret

Saker og forespørsler som ønskes tas opp i styret må sendes pr. mail til bjorn.magnussen haugnett.no