«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Saker og forespørsler til Styret

Saker og forespørsler som ønskes tas opp i styret må sendes pr. mail til bjorn.magnussen haugnett.no