«Hva skal vi da si til dette ? Er Gud for oss, hvem er da imot oss ?»Rom 8,31

Smittevern på Berøa (oppdatert 31/5-21)

Det gjøres stadig risikovurderinger i forhold til samlinger og aktiviteter på Berøa og det settes tiltak som imøtekommer alle myndighetsanbefalinger. Følg med på kalenderen for hva som vurderes forsvarlig å arrangere. Følg punktene under her (trykk "Les mer...")

Grunnet smittesituasjonen må vi holde følgende regler / instrukser under møtene inntil videre:

  • Personer med luftveissymptomer (eller andre sykdommer listet opp av FHI) skal ikke delta på samlinger/ aktiviteter
  • Personer som tilhører en risikogruppe bør være ekstra forsiktige med å delta
  • Alle deltakere blir registrert ved ankomst av noen som har ansvar for dette. Vi har en ferdig utfyllt liste som brukes, med navn og nummer på de som vanligvis får SMS om møter. Vi fører deg opp for hånd dersom du ikke er med på den lista. For barn under 15 år noteres foresattes kontaktinformasjon og ikke barnas. Lista blir makulert etter 14 dager. Les her om du lurer på mer om registreringen som blir gjort.
  • Sprit hender ved ankomst og når du går - det blir satt ut desinfeksjonsmiddel ved hovedinngangen. Sprit også hender før og etter berøring av felles kontaktpunkt (talerstol, instrumenter, mikrofoner etc.).
  • Følg anvisninger for sitteplasser. Alle i samme husstand bør sitte samlet. Det er lov med maks 200 personer på arrangementer. Alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 
  • Det gjelder avstandskrav om én meter, både under, før og etter møtet. Vi unngår derfor å stoppe igjen i gangen etter møtet.

Ved å følge disse enkle reglene bidrar vi til at vi unngår en eventuell smittespredning ut fra Berøa.