«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»Joh 14,6

Smittevern på Berøa

Det gjøres stadig risikovurderinger i forhold til samlinger og aktiviteter på Berøa og det settes tiltak som imøtekommer alle myndighetsanbefalinger. Følg med på kalenderen for hva som vurderes forsvarlig å arrangere. Følg punktene under her (trykk "Les mer...")

Grunnet smittesituasjonen må vi holde følgende regler / instrukser under møtene inntil videre:

  • Personer med luftveissymptomer (eller andre sykdommer listet opp av FHI) skal ikke delta på samlinger/ aktiviteter
  • Personer som tilhører en risikogruppe bør være ekstra forsiktige med å delta
  • Alle deltakere blir registrert ved ankomst av noen som har ansvar for dette. Vi har en ferdig utfyllt liste som brukes, med navn og nummer på de som vanligvis får SMS om møter. Vi fører deg opp for hånd dersom du ikke er med på den lista. For barn under 15 år noteres foresattes kontaktinformasjon og ikke barnas. Lista blir makulert etter 14 dager. Les her om du lurer på mer om registreringen som blir gjort.
  • Sprit hender ved ankomst og når du går - det blir satt ut desinfeksjonsmiddel ved hovedinngangen. Sprit også hender før og etter berøring av felles kontaktpunkt (talerstol, instrumenter, mikrofoner etc.).
  • Følg anvisninger for sitteplasser. Alle i samme husstand bør sitte samlet. Fom. mandag 9. november tres nye regler i kraft ift. antall personer på vanlige møter. Se ny «Veileder for smittevern ved aktivitet på Berøa Langåker» som er oppdatert med nye retningslinjer.
  • Minimum én meters avstand holdes mellom deltagerne. Dette gjelder også før og etter møtet. Vi unngår derfor å stoppe igjen i gangen etter møtet.

Ved å følge disse enkle reglene bidrar vi til at vi unngår en eventuell smittespredning ut fra Berøa. Sett deg godt inn i smittevernveilederen dersom du er ansvarlig for samlinger/aktiviteter eller har noe mer du lurer på.

 

For forsvarlig gjennomføring av barne- og ungdomsarbeid forholder Berøa seg til regjeringens anbefalinger. En kan bl.a. finne informasjon om dette under Fritidsaktiviter her. De refererer til veileder for Smittevern i frivillige organisasjoner der vi finner Særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner. Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne.

 

LUF (Langåker ungdomsforening)

Oppdatert 3/12-20

Følgende ekstra tiltak blir derfor videreført / satt i kraft med umiddelbar virkning for å sikre smittevern på LUF sine aktiviteter / ungdomsmøter:

  • Ungdomsarrangement er kun åpent for deltagere under 18 år (foruten ledere)
  • Tydelig fokus på plassering klassevis med avstand mellom klassene. Flere rom brukes dersom nødvendig.
  • Voksne ledere og ungdom i ungdomsskole- og videregående skolealder bør holde 1 meter avstand - dette gjøres bl.a. med å sette opp stoler med 1 meters avstand for deltagere/ledere i ungdomsskolealder og oppover
  • Styrene i Betania og Berøa står inntil videre som ansvarlige arrangører for gjennomføring av aktiviteten og stiller med voksne for å hjelpe til med smittevern