«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

Sommermøter på Berøa

Hjertelig velkommen til sommermøter på Berøa hver tirsdag kl. 19:30 i hele sommer, med bibelundervisning, ordet fritt og bønn.

NB! Se informasjon om smittevern lenger nede


30. juni kl. 19:30: Innledning ved Sigurd Steinkjellå. Ordet fritt, deretter bønn.

 

7. juli kl. 19:30: Innledning ved Sigurd Steinkjellå. Ordet fritt, deretter bønn.

 

Bibelundervisning om Romerbrevet

Evangeliet og syndene våre

 

14. juli kl. 19:30: Jakob Bårdsen underviser over temaet "Uten unnskyldning" (Romerbrevet 1:1 - 2:29). Ordet fritt, deretter bønn.

 

21. juli kl. 19:30: Jakob Bårdsen underviser over temaet "Frifinnelse for den skyldige" (Romerbrevet 3:1-31). Ordet fritt, deretter bønn.

 

28. juli kl. 19:30: Frode Steinkjellå underviser over temaet "Rettferdig ved tro" (Romerbrevet 4:1 - 5:11). Ordet fritt, deretter bønn.

 

 

Evangeliet og synden i oss

4. august kl. 19:30: David A. Sjøen underviser over temaet "Fra død til liv og fra slaveri til frihet" (Romerbrevet 5:12 - 6:23). Ordet fritt, deretter bønn.

 

11. august kl. 19:30: David A. Sjøen underviser over temaet "Kamp og seier" (Romerbrevet 7:1 - 8:16). Ordet fritt, deretter bønn.

 

18. august kl. 19:30: Frode Steinkjellå underviser over temaet "Endelig fri" (Romerbrevet 8:17-39). Ordet fritt, deretter bønn.

 

NB! Møtene avholdes i henhold til myndighetenes smittevernregler:

  • Husk å desinfisere hendene når du ankommer møtet
  • Hold minimum én meter avstand til andre som ikke bor i samme husstand
  • Er du syk, kan du dessverre ikke delta
  • Det vil bli loggført hvem som var til stede, og listen oppbevares i 10 dager for evt. smittesporing, før den makuleres