«For Menneskesønnen er kommet for å søke å frelse det som var fortapt.»Luk 19,10

Trivelig helg på Stemnestaden

Samling i peisestova
Samling i peisestova