«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

Trivelig helg på Stemnestaden

Samling i peisestova
Samling i peisestova