«Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus»Gal. 3,26

Linker til andre bedehus i distriktet

Berøa Langåker ønsker med dette å påpeke at vi ikke går god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på nettsidene som lenkene viser til.