«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid»Heb. 13,8

Linker til andre bedehus i distriktet

Berøa Langåker ønsker med dette å påpeke at vi ikke går god for alle syn, påstander eller teologiske tolkninger på nettsidene som lenkene viser til.