«Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham»Rom 6,8