«Det er et troverdig ord, fullt verdt og motta : Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største»1.Tim 1,15

Velkommen til Berøa Langåker

Bedehuset Berøa Langåker er en kristen forsamling åpent for alle.

Forsamlingen består av en fin flokk barn, unge og eldre og har de samme statuttene som ble vedtatt for over 90 år siden.  Dette er av den enkle grunn at disse er bygget på Guds Ord - Bibelen og kun den - og for oss er Bibelen like sann og ufeilbarlig i dag som for 90 eller 2000 år siden.
Vi er ikke tilknyttet noen spesiell organisasjon eller stiftelse, men er en selvstendig forsamling på fritt grunnlag.  På våre møter deltar talere fra mange forskjellige organisasjoner.
Enkeltpersoner som reiser fritt dvs. ikke er tilsluttet noen organisasjon deltar ofte på våre møter.

 

Følg med i kalenderen på våre arrangementer. Du er hjertelig velkommen til samlingene på Berøa

  • Oppdatert

Hva kan vi stole på?

6.-8. mars arrangerer LUF og Unge voksne en helg om de store spørsmålene med Bjørn Hinderaker.
Skisse - ikke endelig

Oppgradering av scene

Styret har sammen med dugnadskomitèen vurdert flere forbedringstiltak som bør gjøres med scenen, samtidig med nødvendig utskifting av teppet. Det er estimert 30-40 000,- for hele jobben inkl. skifte av teppe.