«I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder»1.Joh 4,10

Berøa i dag

Forsamlingen består av en fin flokk barn, unge og eldre og har de samme statuttene som ble vedtatt for over 80 år siden. Dette er av den enkle grunn at disse er bygget på Guds Ord - Bibelen og kun den - og for oss er Bibelen like sann og ufeilbarlig i dag som for 80 eller 2000 år siden.

Vi er ikke tilknyttet noen spesiell organisasjon eller stiftelse, men er en selvstendig forsamling på fritt grunnlag.  På våre møter deltar talere fra mange forskjellige organisasjoner.

Enkeltpersoner som reiser fritt dvs. ikke er tilsluttet noen organisasjon deltar ofte på våre møter.

 

Formålet med alle aktivitetene er å spre det glade budskap om Jesus.  Og at alle i bygda blir med heim til Himmelen.