«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

Lesarklassen

Arrangement

Dato

Onsdag 2. oktober 2019
Tid
kl. 18:00

Lagre i kalender