«Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.»Matt. 7,7

Leserklassen 2010

Som vanlig avsluttet leserklassen med høytidsmøte med Arnold Bjerkreim på Berøa.
Vi takker Ottar og Doris for nok et år som ledere