«I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.»Ef 1,7

Et barn er født i Betlehem

Under julemøtet i år var det store og små skuespillere i søndagsskolen som stod for framføring av juleevangeliet.

Det var nesten som vi var til stede i Betlehem på juleaften i år. På en veldig fin og inderlig måte fikk vi gjenfortalt øyeblikket som startet den viktigste epoken i menneskehetens historie - Jesu fødsel. "Nå all vår nød og sorg er bøtt, oss er i dag en frelser født."