«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.»Sal. 23,1-2

"Nye" Berøa

Fra tegning til realitet

I uke 45 -2007 ble rammesøknaden om utvidelse av bedehuset sendt til Karmøy kommune. Styret hadde da bestemt at vi setter i gang prosjektet som har en ramme på 4 - 4,5 mill. Me rekna med å starte byggingen i uke 14 2008 hvis alt gjekk etter planen. Til søknadsprosessen og prosjektering av utbygget, ble byggingeniør Kjell Ole Jørgensen fra Kopervik engasjert. Byggekomiteen satte opp undergrupper som jobber med de forskjellige "fagene": Grunnarbeid + VVS: Ole Langåker, Norodd Nes og Bjørn Magnussen Tre og betong: Ingvald Brekkå, Egil Tangjerd, Jonny Haugeberg, Øyvind Lønning og John Angus MacKinnon. Elektrisk/AV: Magnus Ferkingstad, Torgeir Rasmussen, Arvid Lønning og Bjørnar Lid Olsen Gruppene jobbet hver for seg med detaljplanlegging og samles for felles bygge møter etter behov. I interiørgruppen var følgende med: Doris Larsen Brekkå, Solgunn Innvær, Kjellaug Brekkå, Karen Marie Magnussen, Mette MacKinnon, Linda B. Rasmussen, Jorunn Karin Magnussen, Gro Anita Bårdsen, Harry Langåker og Egil Tangjerd. (kanskje flere underveis?) Denne komiteen jobbet med planlegging av kjøkken, farge- og materialvalg gulv/vegger/tak i hele huset, + møbler og interiør generelt.