«Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige»Åp. 1:8

Styret

Styrets sammensetning pr i dag.

Formann: Torgeir Rasmussen

Mobil: 474 68 102, epost: torgeir_r@hotmail.com

 

Sekretær: Ragnar Langåker

Mobil: 488 96 589, epost: ragnar.langåker@westcon.no

 

Kasserer: Ottar Brekkå

Mobil: 901 54 998, epost: ottar@brekkaa.no

       

Styremedlem: May-Anita Langåker

Mobil: 950 84 326, epost: mayanitalangaker@hotmail.com

 

Styremedlem: Doris Brekkå

Mobil: 986 19 495, epost: dorislarsen@hotmail.com

 

Varamedl.: Øystein Bauge

Mobil: 977 22 601, epost: oystein_bauge@hotmail.com  

  

Nestformann/ Revisor: Bjørn Magnussen

Mobil: 959 65 800, epost:  bjorn.magnussen@haugnett.no

 

Varamedl.: Svein Arild Aarskog

Mobil: 454 49 644 , epost: sa_aarskog@hotmail.com     

 

Repr. fra ungd. foreningen:, Martha Foldøy Ferkingstad

Mobil: 936 43 638 , epost: marthafoldoy@gmail.com

 

Styret

Logg inn og bli medlem av gruppen for å få tilgang til oppdateringer, intern diskusjon, kalender og filer.

Er du ikke registrert som bruker?

7 medlemmer av gruppen

Torgeir RasmussenTorgeir RasmussenMay Anita LangåkerMay Anita LangåkerRagnar LangåkerRagnar Langåker
hanne AArskoghanne AArskogBjørn MagnussenBjørn MagnussenØystein BaugeØystein Bauge
Ottar BrekkåOttar Brekkå